Gold - The Grail

Gold - The Grail

Hùng Nguyễn
السيرة الذاتية
Lợi nhuận 0.5-1%/ngày Kiên nhẫn ,kĩ luật Zalo: 0989598121
Trading Gold

Trading Gold

7/10
المخاطرة
480%
الربحية
30%
اللجان
1:200
الروافع
FOREX STAR

FOREX STAR

7/10
المخاطرة
247%
الربحية
10%
اللجان
1:200
الروافع
----------

----------

4/10
المخاطرة
253%
الربحية
0%
اللجان
1:20
الروافع
GGGGGGGGG1

GGGGGGGGG1

8/10
المخاطرة
2640%
الربحية
20%
اللجان
1:200
الروافع