DAY TRADE GOLD

DAY TRADE GOLD

duc pham
السيرة الذاتية
chiến lược giao dịch với day trade gold Quan trị vốn nghiêm ngặt thua lỗ 1 đến 3% liên hệ telegram https://t.me/copytradedupham
LE KHAC NHU

LE KHAC NHU

4/10
المخاطرة
159%
الربحية
0%
اللجان
1:200
الروافع
Liquidity Killer

Liquidity Killer

6/10
المخاطرة
6%
الربحية
10%
اللجان
1:200
الروافع
ChatGPT_Pro

ChatGPT_Pro

5/10
المخاطرة
4592%
الربحية
25%
اللجان
1:200
الروافع
SEPTMBER FOREX

SEPTMBER FOREX

5/10
المخاطرة
1147%
الربحية
5%
اللجان
1:200
الروافع
Haki Investama

Haki Investama

7/10
المخاطرة
20%
الربحية
25%
اللجان
1:100
الروافع